Història

La dècada dels 70 fou de grans canvis polítics i socials. De grans inquietuds i compromisos en tots el camps de la societat. En la celebració del Dia del Pensament de 1975 del “Moviment Escolta i Guiatge a Mallorca”, el moviment catòlic scout-guia de Mallorca, sorgí a la llum una corrent de pensament que, dins aquest moviment, demanava canvis importants en quant al tractament de la Fe, del sistema coeducatiu, de la democràcia interna de la institució.... En no arribar a un acord les dues parts, els responsables que volien els canvis varen deixar l’associació.

En principi, fundaren grups scout-guies independents, i hagué una certa època de confusió per la divisió que aquest cisma va generà. Alguns pares i mares no sabien cap a quina part s’havien de dirigir.

En el curs 77-78, el Bisbat ordenà que es complís la resolució del MEGM de no cedir locals de l’Església als grups laics. L’associació “Escoltes de Mallorca”, encara sense estatuts, s’havia establert en el local de l’Obra Cultural Balear, que els hi cedia un espai. Però la majoria de grups no va tenir aquesta sort i el fet de quedar-se sense locals va fer que dels cinc grups que componien l’associació només quedés un, el de “La Soletat”. Aquesta fou una època de certa decadència, per aquest motiu i també per el fet de les eleccions democràtiques, que va fer que moltes persones en tot el moviment associatiu de Ciutat deixessin aquestes àrees d’activisme.

En 1979, el nou elegit Ajuntament socialista proposà la creació d’una escola de temps lliure per a la formació de responsables i monitors. Per a poder posar en marxa aquesta escola, EM redactà els primers estatuts i es legalitzà en el Registre Civil, elegint a Josep Quevedo i Garcia, President. EM va crear el Centre d’Estudis de l’Esplai, que actualment funciona de forma independent de l’associació.

Entre 1981 i 1986 EM organitzà la festa de la “Flama de la Llengua”, en defensa de la llengua Catalana, pròpia de Mallorca.

La gent que quedava a l’associació es reuní en el grup “Gabriel Alomar i Villalonga” que passà per diversos locals i que actualment funciona en Establiments.

L’any 1984 nasqué el grup “Nuredduna” que està situat a Palmanyola.

En 1985 passà per l’entitat el Club d’Esplai de Son Gotleu.

L’any 1990 el grup excursionista “Agafa la motxilla” estigué un temps en l’associació. Aquest any s’establiren contactes amb entitats d’escultisme-guidisme laics de Galiza, Euskadi i del Principat, amb l’objectiu de fundar el ESLAK, una coordinadora d’entitats laiques d’escultisme que actualment es troba inactiva.

L’any 1995, ESCOLTES DE MALLORCA entrà a formar part de la “FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GUIDISMO”, l’entitat que representa a l’Estat Espanyol dins el buró europeu i mundial de guies. Per ésser coherents amb aquesta realitat la nostra associació ha canviat el seu nom passant a dir-se ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA.

L’any 2010, el grup “Gabriel Alomar i Villalonga” va tancar les seves portes, quedant en aquests moments únicament obert el grup “Nuredduna”.


L’associació ha continuat la seva marxa fins avui mateix i entre altres coses cal destacar que en els últims temps hi ha hagut una normalització de les relacions amb el MEGM, com ho constata la participació molt activa de la nostra entitat en el “Sant Jordi 2000”, una trobada de tots els scouts i guies de les Balears i la nostra participació en els Sant Jordi dels darrers anys.

El 15 de novembre de 2013, Escoltes i Guies de Mallorca va signar el conveni de 4 vents, en companyia dels comissaris del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca i els dos membres del consell de 4vents del MEGM.